Vàng 3000K

Showing 1–24 of 68 results

Xem thêm chi tiết về nhiệt độ màu tại :

Nhiệt độ màu là gì và ứng dụng như thế nào ?

491,700  300,000 
181,500  116,000 
227,000  133,000 
514,000  370,000 
93,000  76,200 
83,000  67,000 
154,000  120,000 
151,000  120,000 
Hết hàng
121,000  100,000 
2,172,000  1,674,000 
11,900,000  7,424,000 
9,690,000  7,146,000 
7,290,000  3,742,000 
2,799,000  2,240,000 
1,379,000  1,150,000 
error: Chức năng này đang được bảo vệ.