Vàng 3000K

Showing 1–24 of 80 results

491,700  300,000 
181,500  116,000 
227,000  133,000 
514,000  370,000 

Xem thêm chi tiết về nhiệt độ màu tại :

Nhiệt độ màu là gì và ứng dụng như thế nào ?