Logo congtyanhsang.com
Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin cá nhận được dựa theo Điều 68 đến Điều 73, Mục 1 Bảo vệ thông tin cá nhân trong TMĐT (Chương V) quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Tất cả các thông tin cá nhân đều được lưu trữ trong hệ thống máy chủ của công ty TNHH TM DV DT Bầu Trời Xanh.

Thông tin chi tiết của khách hàng như họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại và email sẽ được lưu trữ để đảm bảo quyền lợi cho chính khách hàng khi sử dụng dịch vụ trực tuyến.

Hệ thống cho phép khách hàng thay đổi thông tin cá nhân khi có nhu cầu.

Toàn bộ thông tin cá nhân của khách hàng sẽ không được sử dụng để cung cấp cho bên thứ ba bất kỳ mà không có sự cho phép của chính chủ sở hữu.

Cung cấp thông tin cụ thể như email, số hotline khi có khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc sản phẩm hàng hóa.

Đối với các câu hỏi tư vấn về sản phẩm ngoại trừ yêu cầu tiết lộ v.v… thông tin cá nhân và khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo cách sau.

Gửi thư đến kd.congtyanhsang@gmail.com ; cskh.congtyanhsang@gmail.com hoặc gọi trực tiếp hotline: 0938 03 1717