Trắng 6500K

Showing 1–24 of 86 results

Xem thêm chi tiết về nhiệt độ màu tại :

Nhiệt độ màu là gì và ứng dụng như thế nào ?

93,000  76,200 
1,150,000  860,000 
154,000  120,000 
151,000  120,000 
121,000  100,000 
92,000  76,200 
82,000  67,200