Trắng 6500K

Showing 1–24 of 89 results

Xem thêm chi tiết về nhiệt độ màu tại :

Nhiệt độ màu là gì và ứng dụng như thế nào ?

124,000  76,500 
491,700  300,000 
181,500  116,000 
227,000  133,000 
514,000  370,000 
93,000  76,200 
83,000  67,000 
1,517,000  1,184,000 
154,000  120,000 
151,000  120,000 
Hết hàng
121,000  100,000 
92,000  76,200 
error: Chức năng này đang được bảo vệ.