Vàng 4000K (màu nắng)

Showing 1–24 of 70 results

Xem thêm chi tiết về nhiệt độ màu tại :

Nhiệt độ màu là gì và ứng dụng như thế nào ?

1,517,000  1,184,000 
2,172,000  1,674,000 
11,900,000  7,424,000 
9,690,000  7,146,000 
7,290,000  3,742,000 
2,799,000  2,240,000 
1,379,000  1,150,000 
error: Chức năng này đang được bảo vệ.