Vàng 4000K (màu nắng)

Showing 1–24 of 83 results

124,000  76,500 
491,700  300,000 
942,000  585,000 
181,500  116,000 
227,000  133,000 
514,000  370,000 

Xem thêm chi tiết về nhiệt độ màu tại :

Nhiệt độ màu là gì và ứng dụng như thế nào ?