Vàng 2700K (màu ngọn nến)

Showing 1–24 of 31 results

Xem thêm chi tiết về nhiệt độ màu tại :

Nhiệt độ màu là gì và ứng dụng như thế nào ?

1,150,000  860,000 
175,000  152,000 
866,400  522,000 
731,000  371,000 
64,000  58,200 
49,000  44,400 
60,000  51,200 
58,000  49,700 
52,000  45,500 
41,000  36,500 
229,000  180,000