PizzaHut

hinh 2 pizzahut www.congtyanhsang.com 1
Thông tin dự án văn phòng PizzaHut
  • Diện tích : 500 m²
  • Vị trí : Saigon Pearl 92 Nguyen Huu Canh
  • Thời gian hoàn thành : 2017
  • Các hạng mục chiếu sáng : Downlight LED, Máng LED thả, LED strip, LED bulb, Spot LED, …

hinh 1 pizzahut www.congtyanhsang.com 2 hinh 2 pizzahut www.congtyanhsang.com 3 hinh 3 pizzahut www.congtyanhsang.com 4 hinh 4 pizzahut www.congtyanhsang.com 5 hinh 5 pizzahut www.congtyanhsang.com 6 hinh 6 pizzahut www.congtyanhsang.com 7 hinh 7 pizzahut www.congtyanhsang.com 8

Leave a Reply

avatar
  Đăng ký  
Thông báo của