TALISMAN & THANG LONG JOC

hinh 1 talisman www.congtyanhsang.com 1
Thông tin dự án văn phòng TALISMAN & THANG LONG JOC
  • Diện tích : 4.800m²
  • Vị trí : Tầng 4-5-6 LeMeridien
  • Thời gian hoàn thành : 2015
  • Các hạng mục chiếu sáng : Downlight LED, LED strip, Spot LED, LED module, Máng LED …

hinh 1 talisman www.congtyanhsang.com 2 hinh 2 talisman www.congtyanhsang.com 3 hinh 3 talisman www.congtyanhsang.com 4 hinh 4 talisman www.congtyanhsang.com 5 hinh 5 talisman www.congtyanhsang.com 6 hinh 6 talisman www.congtyanhsang.com 7 hinh 7 talisman www.congtyanhsang.com 8 hinh 8 talisman www.congtyanhsang.com 9 hinh 9 talisman www.congtyanhsang.com 10 hinh 10 talisman www.congtyanhsang.com 11 hinh 11 talisman www.congtyanhsang.com 12 hinh 12 talisman www.congtyanhsang.com 13 hinh 13 talisman www.congtyanhsang.com 14 hinh 14 talisman www.congtyanhsang.com 15 hinh 15 talisman www.congtyanhsang.com 16

Leave a Reply

avatar
  Đăng ký  
Thông báo của