ESUN BANK

hinh1 esunbank www.congtyanhsang.com 1
Thông tin dự án văn phòng ESUN BANKOC
  • Diện tích : 850m²
  • Vị trí : 1-2FL Amata Service Center
  • Thời gian hoàn thành : 2015
  • Các hạng mục chiếu sáng : Downlight LED, LED dây, Spot LED, LED module, Máng LED …

hinh1 esunbank www.congtyanhsang.com 2 hinh2 esunbank www.congtyanhsang.com 3 hinh 3 esunbank www.congtyanhsang.com 4 hinh 4 sunbank www.congtyanhsang.com 5 hinh 5 sunbank www.congtyanhsang.com 6 hinh 6 sunbank www.congtyanhsang.com 7 hinh 7 sunbank www.congtyanhsang.com 8 hinh 8 sunbank www.congtyanhsang.com 9

Leave a Reply

avatar
  Đăng ký  
Thông báo của