TETRA PARK

hinh 1 tetra park www.congtyanhsang.com 1
Thông tin dự án văn phòng TETRA PARK
  • Diện tích : 1.300m²
  • Vị trí : Tầng 13-14-16 Metropolitan
  • Thời gian hoàn thành : 2016
  • Các hạng mục chiếu sáng : Downlight LED, Máng đèn âm trần, LED strip, Spot LED, LED module, Máng LED …

hinh 1 tetra park www.congtyanhsang.com 2 hinh 2 tetra park www.congtyanhsang.com 3 hinh 3 tetra park www.congtyanhsang.com 4 hinh 4 tetra park www.congtyanhsang.com 5 hinh 5 tetra park www.congtyanhsang.com 6 hinh 6 tetra park www.congtyanhsang.com 7 hinh 7 tetra park www.congtyanhsang.com 8 hinh 8 tetra park www.congtyanhsang.com 9 hinh 9 tetra park www.congtyanhsang.com 10 hinh 10 tetra park www.congtyanhsang.com 11

Leave a Reply

avatar
  Đăng ký  
Thông báo của