SERVIER

hinh 1 servier www.congtyanhsang.com 1
Thông tin dự án văn phòng SERVIER
  • Diện tích : 700m²
  • Vị trí : Tầng 11 Continential Tower
  • Thời gian hoàn thành : 2016
  • Các hạng mục chiếu sáng : Downlight LED, LED strip, Spot LED, LED module, Máng LED …

hinh 1 servier www.congtyanhsang.com 2 hinh 2 servier www.congtyanhsang.com 3 hinh 3 servier www.congtyanhsang.com 4 hinh 4 servier www.congtyanhsang.com 5 hinh 5 servier www.congtyanhsang.com 6 hinh 6 servier www.congtyanhsang.com 7 hinh 7 servier www.congtyanhsang.com 8 hinh 8 servier www.congtyanhsang.com 9

Leave a Reply

avatar
  Đăng ký  
Thông báo của